Fotografie z Letní školy fotografie, kterou pořádal Dom fotografie v Popradě v létě 2005. Pracovní dílnu Magická krajina vedl Jan Pohribný.
Zpět