Správa barev a ICC profily minilabů a tiskáren

Správa barev
Použití profilů
ICC profily
ICC profily na jiných stránkách
Doporučené odkazy

Správa barev

Protože se kromě fotografování trochu zajímám o barvy a mám zrovna v práci k dispozici spektrofotometr SpectroScan, rozhodl jsem se vytvořit ICC profily několika minilabů a tiskáren. Tyto profily dávám volně k dispozici.

Profily na této stránce jsou k dispozici bez jakékoliv záruky. Vzhledem k tomu, že minilaby používají různě starou chemii a občas mění typ papíru, není zdaleka zaručeno, že budou fungovat dobře i za pár týdnů. Navíc lze jejich použití doporučit spíše jen těm, kteří vědí, co dělají (viz doporučené odkazy). Je důležité si uvědomit, že tiskové stroje můžou používat různé papíry pro různé formáty. Typický minilab obsahuje jeden nebo několik zásobníků papíru s různou šířkou. Je tedy klidně možné, že např. formát A4 je tištěn na papír Kodak Endura, zatímco 10*15 na Kodak Royal. V případě velkých zpracovatelů jako je FotoStar nebo FotoLab je dokonce pravděpodobné, že různé formáty budou tištěny na zcela různých strojích. Navíc lze u velkých zpracovatelů očekávat pro běžné formáty 10*15 a 9*13 i několik výrobních linek, takže i stejný formát může být zpracován pokaždé jiným strojem.

Profily vznikly tak, že byl testovací obrazec (bez jakýchkoliv vložených profilů) vytištěn na tiskárně nebo v minilabu. Aby se omezil vliv automatiky labu nebo tiskárny, byl tisk proveden "bez korekcí". U internetových zpracovatelů stačilo tuto možnost zvolit v programu, který fotky posílal. U tiskárny je potřeba vypnout všechna automatická "vylepšení" a ICM. Vytištěný obrazec velikosti asi A4 byl dále proměřen spektrofotometrem a byly spočítány profily. Je nutné si uvědomit, že jakýkoliv profil může být užitečný jen tehdy, když jsou při běžném tisku zaručeny stejné podmínky jako při jeho vytváření. Takže ono "bez korekcí" je nutno používat i pro všechny následující tisky.

V neposlední řadě je potřeba upozornit, že úplná shoda mezi obrázkem na monitoru a vytištěnou fotografií není možná. Jedná se o různé způsoby zobrazení a spousta barev, které lze zobrazit na monitoru není možné vytisknout. V každém případě lze doporučil kalibraci monitoru. Pokud samotný monitor zobrazuje špatně, sebelepší profil tiskárny je k ničemu. Dalším problémem jsou pozorovací podmínky. Vytištěná fotografie se bude jevit jinak večer při žárovkovém světle, jinak ve dne když svítí slunce a jinak když je zamračeno. Některé papíry navíc používají různé "běliče", které využívají jevu fluorescence - tj. pohlcují UV světlo a převádí ho na modré světlo. Takové papíry vypadají jako by více bílé, ale efekt je silně závislý na množství UV světla. Tento jev se běžně používá i u kancelářského papíru. Z testovaných fotopapírů jsem ho pozoroval u produktů firmy Foma.

Použití profilů a jejich omezení

Pro pochopení správy barev je vhodné se podívat aspoň na některé z odkazů níže na této stránce. Pro jednoduché užití lze doporučit například následující postup. Obrázek je získán buď skenováním filmu nebo přímo pomocí digitálního fotoaparátu. Oba postupy přiřadí obrázku nějaký barevný prostor (typicky sRGB nebo Adobe RGB). V tomto abstraktním prostoru je obrázek editován nějakou aplikací podporující CMS (např. PhotoShop).

Pokud jsou při tisku na domácí inkoustové tiskárně použity originální inkousty a papíry, není v podstatě potřeba se žádnými speciálními profily zabývat. Driver tiskárny již obsahuje profily originálních papírů a níže uvedené profily v podstatě nic převratného nepřinesou. V případě neoriginálních papírů nebo inkoustů je ale situace jiná, protože driver tiskárny jejich charakteristiky nezná. Proto se v dialogu tisku nastaví tiskárně příslušný profil a vypnou se jakékoliv úpravy prováděné driverem tiskárny. Tak je zajištěno, že je obrázek těsně před tiskem převeden z pracovního prostoru do prostoru tiskárny a správně vytištěn.

Mnohem větší problémy s barvami nastanou při tisku na minilabu. Kdyby většina minilabů podporovala CMS a profily, nebylo by potřeba se ničím zabývat. Stačilo by jim poslat obrázek s nějakým vloženým profilem (sRGB, Adobe RGB) a minilab by sám zajistil jeho korektní převod. Bohužel spousta minilabů očekává spíš "něco jako sRGB s ořezaným gamutem". A tady nastává zásadní problém. Minilab při běžném provozu totiž v podstatě není možné profilovat. Gamut každého digilabu je značně omezen (především v oblasti sytých barev jako je žlutá, zelená nebo červená). Software na minilabu proto musí obsahovat nějakou chytristiku, jak vytisknout obrázek obsahující netisknutelné barvy. Typickým řešením je použité perceptuálního převodu, které zmenší gamut celého obrázku tak, aby obsahoval jen vytisknutelné barvy. Žlutá se stane trochu oranžovou, zelená ztmavne a jde do hněda, červená jde do fialova a podobně.

Základním problémem je, že velikost změny je závislá na vstupních datech. Pokud je do labu poslán obrázek, který se skládá pouze z vytisknutelných barev, žádná konverze se nekoná a uživatel je spokojen. Pokud obrázek obsahuje některé problematické barvy, jsou barvy (všechny!) upraveny. Čím jasnější barvy obrázek obsahuje, tím větší je i jejich úprava. Pokud je tedy na minilabu vytištěn testovací obrazec na výpočet profilů (který obsahuje i sytě žlutou, červenou, zelenou nebo modrou), zafunguje ono ořezávání na maximum. Výsledný profil proto vypadá jako by se vždy barvy silně měnily. To ale pro spoustu běžných obrázků není pravda a výsledek po použití profilu by byl příliš vybledlý.

Řešením by samozřejmě bylo řídit lab v přímém režimu, kdy se žádné konverze neprovádí. Spousta minilabů sice takovou možnost má, ale bohužel obsluha labu většinou o něčem takovém ani netuší :-). Nejedná se přitom jen o nějaký tisk "bez korekcí". Je to skutečně režim "bez jakýchkoliv převodů" - tedy např. i bez ostření nebo přesamplování do správného rozlišení (u strojů Agfa se tomu říká repro režim). Data se je natáhnou do vnitřní paměti labu a použijí se přímo k osvitu. Protože ale skoro nikdo tuto možnost nenabízí, jsou profily minilabů spíše informativní. Pokus si otevřete testovací obrazec a přiřadíte mu profil minilabu, získáte představu o jeho gamutu. Změna barev bude sice drastická, ale jak jsem již uvedl dříve, pro reálné fotky to tak hrozné zdaleka nebude. Dočasným přiřazením profilu fotografii je možné získat přibližnou představu, jakým směrem se změní barvy při tisku. Vizuální změna bude sice většinou mnohem větší než při pozdějším tisku, ale chrakter změny bude stejný.

ICC profily

Používání profilů pro tiskárny je vcelku jednoduché. Před použitím profilů pro minilaby ale doporučuji přečtení použití profilů minilabů výše.

fotoskoda.rar Noritsu lab ve firmě FotoŠkoda Praha (v patře), papír Kodak Royal, formát A4 lesk. Zakázka zadána pomocí samoobslužného terminálu.
fotostar.rar FotoStar Teplice, papír Kodak ENDURA, formát A4 lesk bez úprav, zasláno přes Internet programem Zoner Media Explorer 6
fotolab.rar FotoLab Praha, papír Agfa Sensatis, formát A4 lesk, zasláno přes Internet programem Zoner Media Explorer 6
ultralab.rar Ultralab Praha, Vladislavova ul., stroj Fuji Frontier 570, papír FujiColor Professional Paper, formát A4 lesk bez úprav
agfa_norm.rar Foto Real, stroj Agfa d-lab.2, papír Kodak Paper, formát A4 lesk bez úprav
agfa_repro.rar Foto Real, stroj Agfa d-lab.2, papír Kodak Paper, formát A4 lesk, reprografický mód (bez jakýchkoliv korekcí barev, resamplování nebo ostření)
agfa_repro2.rar Foto Plus Praha, Na Příkopě 17, stroj Agfa d-lab.2, papír Agfa Sensatis, formát A4 lesk, reprografický mód (bez jakýchkoliv korekcí barev, resamplování nebo ostření)
c820_pp101.rar Tiskárna Canon S820, originální inkousty, papír PP101 Photo Paper Glossy, v ovladači nastaven papír "Photo Paper Plus Glossy", manuální nastavení barev (žádné korekce)
c820_pp101P.rar Tiskárna Canon S820, originální inkousty, papír PP101 Photo Paper Glossy, v ovladači nastaven papír "Photo Paper Pro", manuální nastavení barev (žádné korekce)
c820_fp2720.rar Tiskárna Canon S820, originální inkousty, papír Foma FP2720, v ovladači nastaven papír "High Glossy Photo Film", manuální nastavení barev (žádné korekce)
c820_mp2320.rar Tiskárna Canon S820, originální inkousty, papír Foma MP2320, v ovladači nastaven papír "Matte Photo Paper", manuální nastavení barev (žádné korekce)
c820_mp1720.rar Tiskárna Canon S820, originální inkousty, papír Foma MP1720, v ovladači nastaven papír "Matte Photo Paper", manuální nastavení barev (žádné korekce)
c820_plain.rar Tiskárna Canon S820, originální inkousty, obyčejný kancelářský papír 80g/m2, v ovladači nastaven papír "Plain Paper", manuální nastavení barev (žádné korekce)

ICC profily na jiných stránkách

Některé firmy nabízejí vlastní profily. Zde je přehled profilů, které jsem našel:

 • Fuji FDI Generické profily strojů Fuji Frontier 330, 340 a 350 na růzbé papíry. Nezkoumal jsem všechny, ale např. profil Frontier350_SupremeNew se mi zdá špatně v oblasti tmavě žluté. Zcela nesmyslné hodnoty vypadají, jako by při měření omylem měřili nějaký špatný patch.
 • Fotostar Profil firmy FotoStar Teplice včetně nějakého návodu, jak ho použít.
 • Fotostar Profil firmy FotoStar Teplice od Viktora Navrátila, který vede poradnu na správu barev na serveru grafika.cz
 • ProDIGI Profil stoje Konica R1 firmy ProDigi Brno
 • UltraLab Profil stojů Frontier 330 a 350 ve firmě UltraLab&syn Praha

Další informace o správě barev

 • Zde uvedené profily jsou standardizovány organizací ICC. Zde je také možné nalézt úplnou specifikaci, několik článků na téma správy barev a několik nástrojů.
 • Jak pracuje správa barev obecně je možné se dočíst např. v knize "Správa barev", kterou vydal v roce 2003 Computer Press (ISBN 80-722-6943-7)
 • Na Paladixu lze nalézt několik článků zabývajících se problematikou správy barev: měření a míchání barev, barevné prostory a základní principy správy barev.
 • Dry Creek Photo obsahuje spoustu informací o správě barev, nějaké profily minilabů a recenze různých nástrojů na kalibraci monitoru
 • Digital Light & Color obsahuje několik článků na téma správy barev a úpravy fotografií (vyvážení barev, ostření, nadržování...)
 • Bruce Lindbloom má spoustu spoustu vzorců jak převádět barvy mezi prostory a vůbec informací o tom, jak vlastně barvy fungují a jak vypadají gamuty jednotlivých prostorů.

(c) 25.1.2005 Libor Šindlar (vrana)
Zpět