Multi CD/DVD archivátor

English English version

MCD je program pro ukládání velkých souborů na několik CD/DVD disků tak, aby je bylo možné obnovit i v případě, že některé soubory nepůjdou přečíst. Původní data je možné obnovit dokonce i při úplné ztrátě až dvou celých CD/DVD disků. MCD není program na vypalování - pouze zpracuje vstupní data do bloků a ty je potom potřeba vypálit jiným nástrojem jako je například Nero.

Jak MCD pracuje

Při ukládání na CD/DVD média jsou vstupní data rozdělena na bloky. Každý disk obsahuje až 64 datových a dva paritní bloky. Velikost bloku je asi 11 MB pro CD a 70 MB pro DVD disky. Pokud v budoucnu nepůjde libovolný jeden nebo dva bloky přečíst, je možné jejich obsah obnovit pomocí těchto paritních bloků (horizontální parita). Nakonec je přidán jeden až dva disky s vertikální paritou. Ta se použije, pokud jsou na některém disku více než dva chybné bloky nebo pokud je některý disk zcela nečitelný. Pokud je použit jeden disk s vertikální paritou, je archív odolný proti úplné ztrátě jednoho disku. Jsou-li použity dva paritní disky, je archív odolný proti ztrátě až dvou disků.

Struktura archívu

Bloková struktura je znázorněna na následujícím obrázku. Každý disk obsahuje datové bloky (např. d01_db02 je druhý datový blok na prvním disku). Dále obsahuje každý disk dva bloky horizontální parity (d01_pb01 a d01_pb02). Poslední dva disky jsou vertikální parita.

block structure

Kompatibilita do budoucna

Aby měl uživatel co největší jistotu, že bude schopen archív obnovit i v budoucnu, je archivátor MCD distribuován včetně zdrojového kódu. Program i jeho zdrojový kód je přikopírován ke každému archívu. Tím je zajištěno, že je archív možné rozbalit na jakémkoliv počítači a v případě změny operačního systému je možné na něj program přeportovat.

MCD při archivaci videa

Původní určení MCD je archivace digitálního videa (DV) na CD-ROM. Jedna hodina ve formátu DV má asi 13 GB a potřebuje přibližně dvacet 700MB CD disků. Při archivaci na DVD jsou potřeba tři datové a jeden nebo dva paritní disky. Vzhledem k mnohem nižšímu počtu disků je v případě DVD obvykle dostatečné použít jen jeden paritní disk. Na tři DVD disky se vejde akorát 60 minut videa v DV formátu. Je vhodné na to myslet už při stříhání, protože 61 minut by už potřebovalo o jeden DVD disk více.

Program MCD je určen výhradně k ukládání velkých souborů. Pro soubory menší než několik desítek MB je poměrně neefektivní. Při ukládání mnoha malých souborů je proto vhodné je nejdříve zkomprimovat do jednoho velkého souboru.

Systémové požadavky

Program byl zkompilován pro Win32 API. Pro práci s velkými soubory (nad 4GB) je potřeba použít souborový systém NTFS (systémy WinNT, Win2000 či WinXP). Při běhu potřebuje program asi 50 MB RAM pro práci s CD disky a 250 MB RAM při práci s DVD disky. Zároveň je potřeba volný diskový prostor o velikosti asi 1.2 až 1.5 násobku ukládaných dat.

Download

Program MCD je freeware (zdarma pro jakékoliv využití). Ke svému běhu vyžaduje Windows 98 nebo novější. Není potřeba žádná instalace - stačí program nakopírovat do adresáře a spustit. Jedná se o konzolovou aplikaci (žádná okna nebo dialogy) a parametry se zadávají přímo na příkazové řádce.

Download:  MCD 3.5 ze dne 11.3.2004


(c) Libor Šindlar, 11.3.2004 Zpět